Egyéni és csoportos konzultációk

Az ember minden igyekezete ellenére, időnként elveszik az Élet rengetegében. Annyi különböző minőség, elvárás, kötelesség és kötelezettség terheli a mindennapokat, hogy az öröm, az "önmegvalósítás", a személyes emberi vágyak szinte eltörpülnek mellettük. Ami gyakorta okoz - szinte feloldhatatlan - feszültségeket, stressz forrást, az eredendő egyensúly elvesztését. Az sem ritka, hogy egy-egy kérdésben, éppen az érintettség okán, "belülről", önmagunk nem találjuk meg, nem látunk rá a megfelelő megoldásra. Előfordul az is, hogy az érzelmi kötődések, a szituáció, vagy a történés szereplőinek konfliktusos léte, lehetetlenné teszi az önmegoldó verziókat. Ezért minden esetben amikor valaki döntésképtelenné válik, vagy úgy érzi túlnő rajta az adott feladat, érdemes egy semleges, a történetben nem érintett, szakember segítségét kérni.

Érdemes ugyan olyan komplexitással megközelíteni a felmerülő kérdéseket, amilyen komplex és sokoldalú összefüggéseket rejt maga az élet. Annak magán, családi és munka-közösségi-közéleti vonatkozásaiban egyaránt. Így újra létrehozható az egyensúly. Az alábbi lehetőségek csupán részei annak a sokoldalú megközelítési lehetőségnek, amivel egy-egy életrészben felmerülő kérdés megoldhatóvá válik. Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy a mediáció nem csupán kialakult konfliktus kezelésére, hanem prevenciós megoldásként is kiváló!

Tréningek

Vannak dolgok, amiket egyéni konzultációban, vagy kisebb létszámmal, team munkában lehet jól megoldani. A tréningek azonban két nagyszerű lehetőséget is magukban hordoznak.

Az egyik, amikor egy, a mindennapokban együttműködő csoport, munkaközösség egy konkrét cél orientáció érdekében, tréning jelleggel vesz részt csoportos személyiség és közösség építő munkában. Akár projekt indítás, akár egy tantestület munkájának elősegítése, vagy éppen együttműködés, szakmai kérdés megvitatása a cél, innovatív eszközök és módszer alkalmazásával meglepően gyors eredményt lehet elérni.

A másik lehetőség, amikor egy kérdés megoldására semleges közegben szeretné valaki megkapni a választ. Olyan környezetben, ahol a személyes ismeretsége, és ennek minden hozadéka nem kaphat teret. Nincs prekoncepció, sem megítélés a helyzetével, személyével kapcsolatban. Arra is kiváló lehetőség, amikor döntéshozatal szempontjából fontos, hogy kiderüljenek a személyes attitűdök, amik gyakorta még az érintett számára sem nyilvánvalóak.

Mindkét esetben remek megoldás a tréningeken való részvétel.

Ezen túl olyan tréningekre is szeretném felhívni a figyelmet, ahol a pályaválasztás, az élet meghatározó pillére a tét. Fiatalok közösség építésére, a kreativitás előtérbe helyezésére, osztályok munkájának a javítására is alkalmas eszköz a tréning. Felsőfokú tanulmányokat folytató fiatal felnőttek, főiskolai, egyetemi hallgatók számára pedig létfontosságú, hogy a munkavállalói létbe kilépés előtt, mentálisan is felkészüljenek a "nagybetűs életre". Ezért döntéshozóknak, munkavállalóknak, és magánszemélyeknek egyaránt szívből ajánlom ezeket a lehetőségeket.

Az oldalon található tréningeken túl személyre, csoportra szabott tréningekkel is rendelkezésre állok!